Le Trinh Hoang Vu

Nồi hơi

Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt
 • Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang

 • 3 pass, hộp khói ướt

 • Hiệu suất: 89 ~ 90%

 • Điều khiển: hoàn toàn tự động

 • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.

Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt (ống lò lệch tâm)
 • Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang
 • 3 pass, hộp khói ướt, ống lò bố trí lệch tâm
 • Hiệu suất: 89 ~ 90%
 • Điều khiển: hoàn toàn tự động
 • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.

Nồi hơi đốt dầu hộp khói khô
 • Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang
 • 3 pass, hộp khói khô
 • Hiệu suất: 86 ~ 87%
 • Điều khiển: hoàn toàn tự động
 • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.
Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu
 • Kiểu ống nước, đứng
 • Trực lưu
 • Hiệu suất: 88 ~ 89%
 • Điều khiển: hoàn toàn tự động
 • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas.
Nồi hơi đốt than ống nước dạng E
 • Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên
 • 2 balông bố trí theo chiều ngang
 • Ghi tĩnh
 • Cấp than, thải xỉ: thủ công
 • Hiệu suất: ³75%
 • Nhiên liệu đốt: than cục, than cám, củi.
Nồi hơi đốt than ống nước dạng KE
 • Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên
 • 2 balông bố trí theo chiều dọc
 • Ghi tĩnh, ghi lật
 • Cấp than: cơ khí (máy hất than) hoặc thủ công
 • Hiệu suất: ³75%
 • Nhiên liệu đốt: than cục, than cám, củi.
Nồi hơi đốt than ống nước ghi xích
 • Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên
 • 2 balông bố trí theo chiều dọc
 • Ghi xích (kiểu vảy cá)
 • Cấp than, thải xỉ: hoàn toàn cơ khí
 • Hiệu suất: 77 ~ 78%
 • Nhiên liệu đốt: than cục, than cám
Nồi hơi đốt than ống lửa kiểu đứng
 • Kiểu ống lửa, đứng
 • Ghi tĩnh
 • Cấp than, thải xỉ: thủ công
 • Nhiên liệu đốt: than cục, than cám, củi.
Nồi hơi đốt bã mía
 • Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên.
 • Ghi lật hoặc ghi tĩnh
 • Cấp bã: cơ khí (máy cấp bã)
 • Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
 • Bộ quá nhiệt được trang bị theo yêu cầu đặt hàng.
 • Nhiên liệu đốt: Bã mía (độ ẩm » 50%), có thể đốt phụ trợ bằng dầu FO, DO.
Nồi hơi đa nhiên liệu
 • Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên.
 • Đốt kết hợp các loại nhiên liệu: dầu + vụn gỗ, than + bã mía...
 • Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động.
 • Chế độ đốt: tùy theo đặc tính nhiên liệu có các chế độ đốt thích hợp
 • Bộ quá nhiệt được trang bị theo yêu cầu đặt hàng, đảm bảo cung cấp hơi quá nhiệt theo nhiệt độ yêu cầu để chạy turbine hoặc phục vụ công nghệ.
 • Sử dụng trong các nhà máy đường, chế biến nông lâm sản, ván ép v.v...
Nồi hơi thu nhiệt
 • Kiểu ống lửa.
 • Công dụng:
  - Thu hồi nhiệt để đảm bảo nhiệt độ sản phẩm cháy đầu ra (trong các dây chuyền sản xuất a-xit)
  - Tận dụng nhiệt thải từ các dây chuyền công nghệ để sinh hơi...
 • Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
 • Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, dây chuyền sản xuất kính, vật liệu xây dựng, v.v...
 • Thông số cụ thể của lò: theo yêu cầu đặt hàng.