UY TÍN - CHÌA KHÓA ĐỂ THÀNH CÔNG.

BÌNH GÓP HƠI Đặt hàng 12

chi tiết sản phẩm

  • - Bình chịu áp lực do Saigon Boiler thiết kế, chế tạo theo tiêu chuẩn ASME - Section VIII - Division 1, TCVN 8366:2010; 7704:2007.

    - Các mối hàn đều do thợ hàn có chuyên môn về hàn áp lực bậc 5G và 6G (TCXDVN 314:2005) thực hiện.

    - Trong quá trình chế tạo có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của KCS và cán bộ kiểm định về an toàn của thiết bị áp lực.

Đang xử lý

Quý khách đã đặt hàng sản phẩm này rồi!

Vui lòng đợi liên lạc từ Công ty của chúng tôi.