UY TÍN - CHÌA KHÓA ĐỂ THÀNH CÔNG.

Bình khử khí Đặt hàng 16

chi tiết sản phẩm

  • Bình khử khí có chức năng tách các khí hoạt tính ăn mòn kim loại như O2, CO2 tự do, CO2 hòa tan ra khỏi nước cấp cho lò hơi.

    Phương pháp thử: gia nhiệt cho nước cấp bằng hơi bão hòa nhiệt độ 120oc-160oC

Đang xử lý

Quý khách đã đặt hàng sản phẩm này rồi!

Vui lòng đợi liên lạc từ Công ty của chúng tôi.