UY TÍN - CHÌA KHÓA ĐỂ THÀNH CÔNG.

Nồi hơi đốt dầu Đặt hàng 10

chi tiết sản phẩm

 • 1. Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt: 

  Đặc tính kỹ thuật

  + Kiểu ống lò ống lửa, 3 pass, hộp khói ướt

  + Hiệu suất: 89~90%

  + Điều khiển hoàn toàn tự động

  + Nhiên liệu: đốt dầu DO, FO, gas

  Mã hiệu

  NHD3/10W

  NHD3/13W

  NHD3.5/10W

  NHD3.5/13W

  NHD4/10W

  NHD4/13W

  Năng suất 
  sinh hơi (kg/h)

  3000

  3000

  3500

  3500

  4000

  4000

  Áp suất làm việc (kG/cm2)

  10

  13

  10

  13

  10

  13

  Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)

  183

  194

  183

  194

  183

  194

   

  Mã hiệu

  NHD5/10W

  NHD5/13W

  NHD6/13W

  NHD 7/13WH

  NHD8/13WH

  NHD10/13W

  Năng suất 
  sinh hơi (kg/h)

  5000

  5000

  6000

  7000

  8000

  10000

  Áp suất làm việc (kG/cm2)

  10

  13

  13

  13

  13

  13

  Nhiệt độ hơi 
  bão hòa (oC)

  183

  194

  194

  194

  194

  194

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt (ống lò lệch tâm):

  Đặc tính kỹ thuật:

  + Kiểu ống lò ống lửa nằm ngang, 3 pass, hộp khói ướt, ống lò bố trí lệch tâm.

  + Hiệu suất: 89~90%

  + Điều khiển hoàn toàn tự động

  + Nhiên liệu: đốt dầu DO, FO, gas

  Mã hiệu

  NHD 1/8W

  NHD 1/10W

  NHD 1.5/10W

  NHD 2/10W

  NHD 2.5/10W

  NHD
  2.5/14W

  Năng suất 
  sinh hơi (kg/h)

  1000

  1000

  1500

  2000

  2500

  2500

  Áp suất 
  làm việc(kG/cm2)

  8

  10

  10

  10

  10

  14

  Nhiệt độ hơi 
  bão hòa (oC)

  175

  183

  183

  183

  183

  197

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Nồi hơi đốt dầu hộp khói khô:

  Đặc tính kỹ thuật:

  + Kiểu ống lò ống lửa nằm ngang, 3 pass, hộp khói khô

  + Hiệu suất: 89~90%

  + Điều khiển hoàn toàn tự động

  + Nhiên liệu: đốt dầu DO, FO, gas

  Mã hiệu

  NHD0.2/8K

  NHD0.3/8K

  NHD0.5/8K

  NHD0.6/8K

  Năng suất sinh hơi (kg/h)

  200

  300

  500

  600

  Áp suất làm việc (kG/cm2)

  8

  8

  8

  8

  Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)

  175

  175

  175

  175

   

   

   

   

   

   

   

  4. Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu:

  Đặc tính kỹ thuật:

  + Kiểu ống nước đứng, trực lưu.

  + Hiệu suất: 88~89%

  + Điều khiển hoàn toàn tự động

  + Nhiên liệu: đốt dầu DO, FO, gas

  Mã hiệu

  NHD0.1/5D

  NHD0.15/5D

  NHD0.2/5D

  NHD0.3/8D

  NHD0.5/8D

  NHD 1/8D

  Năng suất sinh hơi (kg/h)

  100

  150

  200

  300

  500

  1000

  Áp suất làm việc (kG/cm2)

  5

  5

  5

  8

  8

  8

  Nhiệt độ hơi bão hòa (oC)

  158

  158

  158

  175

  175

  175

  Ghi chú: Trên đây là thông số các nồi hơi đốt dầu, đốt gas tiêu chuẩn thông dụng. 
  Các nồi hơi có thông số khác sẽ được thiết kế, chế tạo và cung cấp theo yêu cầu đặt hàng.

  Vui lòng liên hệ số điện thoại Hotline để được tư vấn trực tiếp.

Đang xử lý

Quý khách đã đặt hàng sản phẩm này rồi!

Vui lòng đợi liên lạc từ Công ty của chúng tôi.